Paleis Soestdijk

Wordt Soestdijk de doodsteek voor een bruisend Baarns centrum?

Stichting Baarnse Feniks wijst op de grote risico’s voor de kansen van een ‘Levendig Centrum’ als onverhoopt de theaterfunctie van de Speeldoos een plaats krijgt in het megalomane project Landgoed Soestdijk.

Wij zijn van mening dat zowel het te bouwen auditorium als het amfitheater op Landgoed Soestdijk slechts mogen worden gebruikt ten behoeve van de hoofdfunctie van het landgoed.

In het ruimtelijk kader voor de herontwikkeling van Landgoed Soestdijk (5 maart 2019) zijn de centrale thema’s vastgelegd voor de hoofdfunctie & toekomst van Soestdijk.

Deze thema’s zijn: Water, Energie, Gezondheid en Levenswetenschappen, Agricultuur en Voeding.

Een invulling langs deze thema’s hoeft zeker niet strijdig te zijn met de functies die normaal in Baarn zelf aanwezig zijn.

Baarn, op weg naar een levendig centrum, kan en mag geen essentiële functies uit de kern laten vertrekken.

Wij hopen en verwachten dat ook de raad zeer attent is met betrekking tot dit punt en de kansen en mogelijkheden voor de Speeldoos bewaakt.

Tags: geen tags

U kunt niet reageren.