Privacybeleid

Wie zijn we

Stichting Baarnse Feniks is op 25 oktober 2019 opgericht om zoveel mogelijk Baarnaars te betrekken bij het traject om theater de Speeldoos, de bibliotheek en de volksuniversiteit in een multifunctioneel cultuurhuis op de Brink te krijgen.

Van wie worden persoonsgegevens verwerkt?

Van iedereen de petitie tekent, doneert abonneert op de nieuwsbrief of via de site contact met ons opneemt wordt een aantal persoonsgegevens gevraagd.

Welke persoonsgegevens worden van mij verwerkt?

Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt. Dat zijn de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Eventuele berichten

Waarom verwerkt baarnsefeniks.nl persoonsgegevens?

Het doel van Stichting Baarnse Feniks is om Baarnse bewoners en organisaties te betrekken bij de ontwikkelingen rondom het centrum in het algemeen en een cultuurcentrum op de Brink in het bijzonder. Dat doen we door middel van nieuwsberichten, een petitie en donaties.

 • Wanneer u zich opgeeft voor de nieuwsbrief gebruiken we uw persoonsgegevens om u relevante (nieuws)berichten te kunnen sturen. U kunt zich hier overigens zelf voor aan- of afmelden.
 • Wanneer u een donatie doet gebruiken we uw gegevens voor de verwerking van deze donatie.
 • Wanneer u de petitie tekent worden uw gegevens gebruikt om deze petitie aan te bieden aan bijvoorbeeld gemeenteraad.

Worden mijn gegevens ook met andere organisaties gedeeld?

Nee, uw gegevens worden niet gedeeld, tenzij anders gemeld. Bijvoorbeeld bij de petitie wordt uw naam, wanneer u daar voor kiest, gedeeld op de website. Gegevens van de petitie kunnen ook met de gemeente worden gedeeld.

Hoe worden mijn gegevens beheerd?

Al uw gegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk. Er zijn passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Zo is bijvoorbeeld al het dataverkeer op de website versleuteld door middel van een SSL-certificaat en is alle data opgeslagen op een beveiligde server, welke zich in Nederland bevindt.

Wie kan mijn persoonsgegevens inzien?

Alleen geautoriseerde beheerders van Stichting Baarnse Feniks hebben toegang tot uw gegevens.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens uit statistieken, de petitie en donaties worden, in beperkte vorm, bewaard.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens verwijderen?

U kunt, middels een e-mail aan Stichting Baarnse Feniks, een verzoek tot verwijdering van uw gegevens indienen. Al uw gegevens worden dan door ons verwijderd.

Wat is mijn eigen verantwoordelijkheid?

Berichten en reacties die u met of op baarnsefeniks.nl plaatst vallen onder uw eigen verantwoordelijkheid. We gaan ervan uit dat u zich houdt aan de algemeen geldende fatsoensnormen. Inhoud die hieraan niet voldoet wordt verwijderd. Door gebruik te maken van deze website verklaart u:

 • dat er geen copyright rust op informatie die u deelt;
 • dat de informatie die u deelt niet strijdig is met algemene fatsoensnormen, wetten of aanleiding kan geven tot een vervolging wegens belediging;
 • dat u geen bestanden upload met gevoelige informatie;
 • dat de verantwoordelijke van baarnsefeniks.nl is gevrijwaard van alle aanspraken van derden op vergoeding van materiële en/of immateriële schade als gevolg van geplaatste informatie;
 • dat u uw eigen, juiste en volledige gegevens verstrekt.

Uitschijven op serviceberichten

Baarnsefeniks.nl stuurt (automatische) berichten. Bijvoorbeeld een bevestiging van uw donatie of wanneer u de petitie tekent. Het is niet mogelijk om u hiervoor uit te schrijven. We beschouwen deze berichten namelijk als noodzakelijk voor een goede gebruikerservaring.

Gebruikt baarnsefeniks.nl ook cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die aanbieders van websites op de apparatuur van een bezoeker plaatsen, bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Met cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen over het websitebezoek of over (het apparaat van) de gebruiker.

Baarnsefeniks.nl gebruikt, zonder uw toestemming, géén tracking cookies waarmee u wordt gevolgd op meerdere websites. Wel worden er functionele cookies gebruikt, bijvoorbeeld bij het inloggen.

Cookies voor webstatistieken

Baarnsefeniks.nl gebruikt ook cookies voor webstatistieken. Deze informatie helpt ons de website te verbeteren en het gebruiksgemak te vergroten. De website maakt gebruik van Matomo om de geanonimiseerde gegevens te verzamelen. Matomo is een opensource pakket dat op onze eigen server is gehost.

Indien u de cookies accepteert worden de statistieken geanonimiseerd opgeslagen. Uit de data valt niet te herleiden om welk natuurlijk persoon het gaat. Alleen geautoriseerde medewerkers van Stichting Baarnse Feniks hebben toegang tot de geanonimiseerde data in Matomo.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens zijn wij gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze versie van onze privacyverklaring is gepubliceerd op 1 november 2019. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het is daarom aan te raden om deze regelmatig voor het gebruik van ons platform te bekijken.