Over Stichting Baarnse Feniks

Wat bezielt ons om de Stichting Baarns Feniks op te richten en zoveel werk te verzetten om een cultuurhuis in het centrum te krijgen?

Het is allemaal begonnen met het plan van het college van B en W en de gemeenteraad om de bibliotheek te verplaatsen naar de Rembrandtlaan. Hiertegen was in het verleden al vaak geageerd door meerdere inwoners van Baarn.

Han Tendeloo schreef een ingezonden stuk waarbij hij pleitte om de Speeldoos en de bibliotheek naar het centrum te verplaatsen. Hij had daarvoor als alternatief de vrijgekomen ruimte van Drukkerij Bakker.

Het bleek dat dit artikel ons allemaal erg aansprak en dus besloten we hierop via een ingezonden stuk te reageren. Ook wij zijn van mening dat de bibliotheek in het centrum hoort. Het is een ontmoetingsplek. Mensen kunnen er niet alleen boeken lezen en/of hun kinderen leren van boeken te genieten. Er is meer. Je kunt er tijdschriften en kranten lezen. Er worden lezingen en activiteiten voor de jeugd georganiseerd. Vanuit de bibliotheek ontstaan leesclub en zelfs groepjes voor gezamenlijk museumbezoek. De bibliotheek is goed voor zeer veel voetstappen in het centrum.

Naar ons idee gaan mensen niet naar de Rembrandtlaan voor deze activiteiten. Dit bezoek is gekoppeld aan een boodschap in het centrum en zo helpt de een de ander. De bibliotheek krijgt meer bezoekers, het centrum wordt levendiger.

Uit onze eerste adhesiebetuiging groeide een actiecomité. Wij zijn allemaal mensen die al geruime tijd in Baarn wonen en genieten van ons mooie dorp met zijn ruime algemene voorzieningen en tot voor enige jaren een gevarieerd winkelaanbod. Wij zien met lede ogen dat het centrum leegloopt en willen graag ons steentje bijdragen om dat te voorkomen. Dit resulteerde in een handtekeningenactie voor het behoud van de bibliotheek in het centrum met bijna 2000 reacties die wij aanboden aan het college en de raad.

Helaas had dit weinig effect. Tot projectontwikkelaar JeeGee Vastgoed met een plan kwam voor de bouw van een theater, bibliotheek, volksuniversiteit en grand café op de plek van de Arcade, gekoppeld aan woningbouw op het terrein van de huidige Speeldoos.

Toen zijn wij opnieuw actief geworden. Het cultuurhuis (zoals we het voorlopig maar noemen) moet in het centrum komen. We hebben een stichting opgericht met als doel de inwoners van Baarn hierbij te betrekken. Als stichting zijn we een duidelijke gesprekspartner. We hebben een website en laten via publieksacties van ons horen.

Ook nu de Gouden Driehoek, gemeente, pandeigenaren en winkeliers, actief samenwerken voor een levendig centrum geven wij onze input omdat een cultuurhuis in het centrum als vliegwiel kan werken voor dit doel.

Onze motivatie komt dus voort uit onze liefde voor ons mooie dorp.

Onze gegevens

Stichting Baarnse Feniks
p/a J. Rutgers
De Botter 14
3742 GB Baarn

Financieel jaarverslag

Ons financieel jaarverslag over 2019-2020 kunt u hier vinden.

Het bestuur

Harry Kelder

Harry Kelder

Voorzitter
Marijke Mensink

Marijke Mensink

Penningmeester
Hanneke Rutgers

Hanneke Rutgers

Secretaris

Het bestuur is op zoek naar meerdere bestuursleden. Wanneer u hier iets voor voelt kunt u dit aan ons laten weten.