Lampionnentocht Laanstraat

Moeten we schrikken van de kosten voor een nieuw cultuurhuis op de Brink?

Het college heeft hard gewerkt om de mogelijkheid van een cultuurhuis op de Brink nader te onderzoeken. De conclusie is: het kan maar het betekent dat de gemeente jaarlijks tussen de € 222.000 en € 336.000 extra moet reserveren. Dat komt neer op een OZB-verhoging van ongeveer 6% (of circa €10,- per Baarnaar). Of u dit over hebt voor een cultuurhuis, een bruisend hart van het dorp, een ontmoetingsplek met veel voorzieningen bij elkaar, en het behoud van de bibliotheek in het centrum is aan u.

Wij, Stichting Baarnse Feniks, blijven enthousiast voorstander. Als we het afzetten tegen het alternatief, de Rembrandtlaan, missen we met betrekking tot het kostenaspect hiervan een aantal zaken.

Bij de Rembrandtlaan wordt uitgegaan van een investering van € 3,76 miljoen. Met de stijgende bouwkosten van de laatste jaren mogen we dit verhogen naar € 4 miljoen. Via verschillende kanalen horen we dat er begroot wordt om het theater over 5 jaar voor een bedrag van nog eens € 5 miljoen te verbeteren. Dan zitten we op een investering van ca. € 9 miljoen met nog steeds een pand dat minder up-to-date en flexibel is dan een nieuw cultuurhuis.

Bij de keuze voor het centrum komt de grond van het complex aan de Rembrandtlaan vrij voor woningbouw. Deze grond heeft een waarde van circa € 1,68 miljoen. Op dit complex kunnen 34 woningen worden gebouwd. Huizen en appartementen in de middeldure huur of goedkope koop, waaraan in Baarn grote behoefte is.

Tijdens de bouw van het nieuwe cultuurhuis blijft de huidige Speeldoos open. Dat betekent 1 à 1,5 jaar geen omzetverlies, wat neerkomt op ruim € 1 miljoen. En bovendien verlies je geen klanten door een sluitingsperiode van circa 1,5 jaar. Tijdelijke sluiting is heel slecht voor je klantenbinding.

In het cultuurhuis horen theater, bibliotheek, (connectie met) Escher-experience, grand-café, muziek, film, volksuniversiteit, huiskamer, mogelijkheid voor zelfexpressie, theaterlessen, activiteiten voor jongeren, denksporten, welzijnsloket. Het complex kan ook gezien worden als een “Clubhuis van de Cultuur”. De ontmoetingsfuncties zorgen voor een meerwaarde, die uiteindelijk het gemiddelde welzijn van Baarnaars verhoogt.

Tezamen met de nieuwe mogelijkheden voor Hoofdstraat 1 (huidige bibliotheek) ontstaat dan een bruisend centrum. Het pand kan zo ontworpen worden dat de ruimtes zowel overdag als ’s avonds optimaal gebruikt kunnen worden.

Daarmee komen we aan de opbrengstenkant. Een cultuurhuis op de Brink levert flink wat inkomsten op. De ontmoeting tussen de verschillende gebruikers doet de deelname aan betaalde en onbetaalde activiteiten toenemen. Extra inkomsten dus. Er zijn gegevens bekend van theaters in het land die door verplaatsing naar het centrum uit de rode cijfers zijn gekomen.

En als laatste, en ook heel belangrijk, verwachten wij dat de levendigheid in het centrum sterk toeneemt door zo’n kloppend hart op de Brink. Stads- en dorpscentra krijgen een andere functie dan vroeger. Ze gaan bestaan uit een mix van winkels, horeca, dienstverlening en cultuur.

Stichting Baarnse Feniks gunt u allen een dorp met een kloppend hart en een culturele ontmoetingsplaats in het centrum.

Tags: geen tags

U kunt niet reageren.