Help onze stichting vooruit!

Op dit moment bestaat de stichting uit een bestuur van drie mensen en een kleine groep actieve leden. Er is veel werk te doen op allerlei gebied.

Wij denken bijvoorbeeld aan:

Adviseurs

Baarnaars met kennis op financieel terrein, organisatorisch gebied, met kennis van de cultuursector, kennis van de detailhandel, kennis op het gebied van communicatie en ons willen ondersteunen.

Communicatie

Een beheerder van het Twitter- en Facebook-account. Of het schrijven van persberichten.

Hand- en spandiensten

Mensen die folders willen verspreiden, donateurs willen werven, mee willen helpen bij concrete acties.

Ambassadeurs

We denken hierbij aan prominente Baarnaars die op onze site motiveren waarom ze ons doel een warm hart toe dragen.

Zo wordt het een stichting van en voor Baarnaars met een hart voor een Levendig Centrum.

Handje helpen?