Euro

Financiering Cultuurhuis op de Brink geen probleem

Amo Bosman stuurde ons zijn onderbouwde reactie op de voorliggende keuze tussen ‘het perfecte plaatje (bibliotheek en theater in centrum) vs ‘een gezonden financiële huishouding’.

Het stuk is 14 december in eerste instantie aan de VVD-fractie gestuurd vanwege hun louter financiële insteek.

De Baarnse Feniks heeft het stuk direct daarna van Amo Bosman ontvangen, met de dringende suggestie hiermee de publiciteit te zoeken.

Wij hebben onderstaand stuk doorgestuurd naar alle andere fractievoorzitters, mevrouw Papo van de VVD, naar de Coöperatie van winkeliers en pandeigenaren en naar Mooi Baarn.

Hieronder de overwegingen en aansporingen van Amo Bosman.

De optie Cultuurhuis op de Brink kost meer geld dan de optie Rembrandtlaan. Als ik het wel lees, dan zou, indien beide opties even veel middelen zouden vereisen, vrijwel de gehele Raad voor de optie Cultuurhuis op de Brink zijn. Dat is begrijpelijk omdat de zich voordoende mogelijkheid uniek is. De kans dat dat zich in de komende 50 jaar of meer voor zal gaan doen is nihil.

Dus de Raad heeft de unieke mogelijkheid om deze optie te realiseren. Waar eenieder, afgezien van de financiën, blind voor zal gaan.

Het verschil in vereiste middelen is volgens de krant ongeveer 11 miljoen. Is de perfecte plek 11 mio waard?

Wat is de financiële impact van 11 mio extra investeren voor de Gemeente Baarn? De financiële impact is beperkt, en kan ook beperkt worden gehouden.

We hebben het geluk dat we leven in een tijdsperiode dat geld vrijwel niets kost. En als ik het goed heb gezien valt een verhoging van de schuld binnen de door de overheid afgegeven grenzen van de schuldenquota.

De verschuldigde boeterente als gevolg van deze omzetting (zijnde 12,5 mio!) is als schuld bijgeboekt. Dus hier is een investering gedaan van 12,5 mio ten faveure van het oppoetsen van de toekomstige begrotingen.

Ook wil ik memoreren dat in 2020 de Gemeente Baarn blijkbaar bereid was om een 12,5mio hogere schuld aan te gaan om een veertigjarige annuïtaire lening (BNG 40.104525-03) van 4,02% om te zetten in een lineaire lening met ene rentepercentage van 0,39%. De verschuldigde boeterente als gevolg van deze omzetting (zijnde 12,5 mio!) is als schuld bijgeboekt. Dus hier is een investering gedaan van 12,5 mio ten faveure van het oppoetsen van de toekomstige begrotingen.

Terug naar de 11mio. De geherfinancierde BNG-lening is afgesloten op 10 september tegen 0,39% voor 40 jaar (lineair). Voor het Cultuurhuis zou een aflossingsvrije lening goed zijn om de druk op de jaarlijkse begroting minimaal te laten zijn. Dat zou tegen 0,5% moeten kunnen. Dat zou een jaarlijkse extra rentelast betekenen van 55.000 (NB: met een gemiddelde 1,5% inflatie in komende 40 jaar, is de 11 mio in 2060 nog slechts 6mio. Een bedrag wat t.z.t. goed is te overzien).

Mocht de Gemeente toch wat willen aflossen dan kan men denken dat een deel van de dekking zou kunnen komen uit een toeslag op een kaartje voor de film/theater, consumpties. De Speeldoos heeft ongeveer € 750.000 omzet per jaar. Ongeveer € 370.000 is van tickets theater/film, en € 330.000 van omzet buffet. Lijkt niet onrealistisch om de toeslag 5% van deze omzet te laten zijn. Dat zou betekenen 35.000 per jaar. Hiermee is de jaarlijkse aflossing te betalen. Daarenboven kan men nog dekking zoeken in het lagere onderhoudsbudget (immers alles is nieuw), en feit dat huurlasten drastisch omlaag gaan van de Bibliotheek. Etc. etc.

Kort en goed: doordat we leven in een periode dat geld praktisch gratis is, en de financiën van de Gemeente op orde zijn, is het financiële argument om te gebruiken tegen het Cultuurhuis op de Brink zeer beperkt. En kan bijna lange na niet opwegen tegen de ‘once in a life time’ mogelijkheid om het centrum van het dorp nieuw allure te geven.

Het zou toch te gek zijn dat de Raad wel wil investeren in 12,5 mio boeterente om een lening over te sluiten, maar niet in 11 mio wil investeren in wat zoveel zal brengen voor de inwoners van Baarn.

(Als nu nog niet duidelijk is dat de Raad moet besluiten om in het Centrum te bouwen, dan zijn er mogelijk andere argumenten, die nog niet boven tafel zijn gekomen)

Tags: geen tags

U kunt niet reageren.