baarn

Een bruisend centrum voor Baarn

Afgelopen maanden zat Baarnse Feniks in de wachtkamer. Er werden onderzoeken uitgevoerd door gemeente en commerciële partijen naar de haalbaarheid van het cultuurhuis op de Arcade-locatie. 

Baarnse Feniks heeft zelf een aantal cultuurhuizen in het land bezocht en daar troffen we steeds een geweldige sfeer, goede bezoekcijfers en een warm hart! 

Begin maart werden we geconfronteerd met het coronavirus. 

Het waren en zijn ongewisse tijden, nu is gebleken dat een coronavirus onze samenleving lam kan leggen en tot nog onbekende consequenties voor de inrichting van onze samenleving kan leiden. 

Het college van B&W heeft afgelopen week de raad geïnformeerd over haar standpunt.

In de, vooral financiële, afwegingen van het college motiveert het college haar keuze om het reeds goedgekeurde plan (maart 2019) voor vernieuwbouw aan de Rembrandtlaan uit te voeren. 

Uiteraard zien wij hierin alleen maar minpunten voor de toekomst van Baarn en zien we nog steeds een gebrek aan inzicht richting het Levendig Centrum. Zoals ook bepleit in het previsiedocument van de Gouden Driehoek, waarin het agora-model als centraal uitgangspunt wordt genomen. 

De Baarnse Feniks is én blijft hartvochtig pleitbezorger van het behoud van de bibliotheek in het Centrum. 

Bereikbaarheid, sociale aspecten, voorkomen leegloop van het centrum zijn hierin leidend. Het Baarnse Centrum moet weer levendig worden en daarvoor zijn ankerpunten, zoals de bibliotheek noodzakelijk! In de landelijke pers is niet voor niets melding gemaakt van de bibliotheek als ‘Hotspot’. 

Nieuwe mogelijkheden 

Bij de Raadsstukken is ook een opnieuw opgepakt plan gevoegd om ter plaatse van Hoofdstraat 1 (Bibliotheek), Burg. Penstraat (Nutsgebouw) en eventueel zelfs ook de Hema-locatie, het zo gewenste cultuurhuis te realiseren. Volgens de gemeente kan een ontwikkeling hier (excl. de Hema) voor ca. € 11 miljoen plaatsvinden. Dat zou fantastisch zijn, want daarmee kom je dicht in de buurt van de investeringen die nu en de komende jaren in de Speeldoos moeten worden gedaan. 

Baarnse Feniks vindt dit een optimale locatie, die voor alle partijen positief kan uitwerken. Bibliotheek, theater en sociaal-culturele instellingen kunnen daarin allen een goede plek krijgen. 

Het Escher Beleefcentrum kan het Baarnse Centrum daarbij ook aan aantrekkings-kracht voor mensen van buiten versterken. Mogelijk kan het op dezelfde locatie een Stichting Baarnse Feniks plaats krijgen, maar realisatie in het Arcade-complex zou een prachtige verrijking zijn en voor veel extra voetstappen zorgen. 

Bijkomend voordeel van dit Hoofdstraat/Burg. Penstraat-plan is natuurlijk dat het terrein van de Speeldoos beschikbaar komt voor woningen. 

Neem de tijd 

Baarnse Feniks staat zeer positief tegenover het opnieuw opgepakte idee om ter plaatse van Hoofdstraat 1, Burgemeester Penstraat en eventueel zelfs de locatie van de Hema het zo gewenste cultuurhuis te realiseren. 

Baarnse Feniks wil dat het plan Alternatief Hoofdstraat 1, zoals beschreven in bijlage 7 van het raadsvoorstel van het college, goed onderzocht wordt. Daarom willen we dat de Raad afziet van het voorstel van het college om de bibliotheek samen te voegen met de Speeldoos aan de Rembrandtlaan. 

Mede gelet op de onzekerheden t.g.v. het coronavirus vinden wij het verstandig om de tijd te nemen het alternatief uit te werken tot een goed en toekomstbestendig plan voor een bruisend Baarn. 

Wij, Stichting Baarnse Feniks, vertegenwoordigen ten minste 2600 inwoners van Baarn, die vragen om een cultuurhuis.

Tags: geen tags

U kunt niet reageren.