goudendriehoek

Bijeenkomst 29 oktober van de groep de Gouden Driehoek

Op 29 oktober was er een kennismakingbijeenkomst van de groep de Gouden Driehoek. Deze is door de Gemeente in het leven geroepen doormiddel van de werkgroep Levendig Centrum. De Gouden Driehoek bestaat uit vertegenwoordigers van de Gemeente, winkeliers en pandeigenaren. De winkeliers hebben een coöperatie opgericht, de pandeigenaren hebben een stichting in oprichting en samen vormen zij met de gemeente de werkgroep Levendig Centrum.

Baarnse Feniks was bij deze kennismakingsavond ook uitgenodigd. Onze doelstelling, een Cultuurhuis in het Centrum van Baarn, mede als vliegwiel voor een Levendig Centrum, werd door de winkeliers en pandeigenaren enthousiast ondersteund. Namens Baarnse Feniks heeft Hanneke Rutgers het woord gevoerd. De tekst van haar toespraak vind u hieronder afgedrukt.

STICHTING BAARNSE FENIKS en Levendig Centrum Baarn

Burgerinitiatief voor Cultuurhuis op de Brink

Afgelopen vrijdag 25 oktober is op het kantoor van de Baarnse notarissen de Stichting ‘Baarnse Feniks’ opgericht. De Stichting Baarnse Feniks is een vervolg op het burgerinitiatief van begin dit jaar, waarbij 1900 handtekeningen werden opgehaald voor het behoud van de bibliotheek in het Centrum van Baarn.

Het doel van de Stichting is om zo veel mogelijk burgers te betrekken bij de ondersteuning van het traject om Speeldoos, bibliotheek en volksuniversiteit in het Baarnse centrum te realiseren en in stand te houden.

Door de inzet van publieksacties, social media, Baarnsche Courant, RTV Baarn enz. wil de Stichting zo veel mogelijk Baarnaars enthousiasmeren om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de levendigheid van het Baarnse centrum.
Wij zullen daarom ook graag in overleg treden met alle andere betrokken partijen.

Feniks is geen ‘tegenstander’ maar juist een voorstander van goede en weloverwogen ideeën.
Momenteel zien wij het Centrum van Baarn in het moeras wegzakken, dat moeten we met z’n allen tegen gaan. Het Centrum van Baarn moet, als een Feniks, uit de as herrijzen!!

De realisatie van het multifunctionele Cultuurhuis op de Brink zal naar de mening van de Stichting een zeer sterk vliegwiel effect hebben op het verlevendigen van het Centrum.

Baarn moet visie tonen: een multicultureel centrum mag géén sluitstuk zijn van gemeentelijke bezuinigingen, maar moet een nieuwe goede oplossing zijn voor Baarnaars. Een brede maatschappelijke discussie op basis van een paar scenario’s voor het Cultuurhuis en het Centrum is naar onze mening een goed instrument om tot de nieuwe oplossing te komen.

Alles met het doel om in Baarn voor de komende 15 jaar of langer een levendig centrum te realiseren, waarin en waaraan iedereen mee kan doen.

Feniks krijgt nu al vele positieve reacties. Na de opening van website, andere publieksacties en de inzet van veel betrokkenen verwachten wij een substantiële bijdrage te kunnen leveren in gedachtevorming en uitvoering.

Tags: geen tags

U kunt niet reageren.