Baarnse Feniks

Dit is de allereerste nieuwsbrief van Baarnse Feniks. Het is de bedoeling gemiddeld eens per twee weken een digitale nieuwsbrief uit te geven. U heeft aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen, daar zijn we blij mee, want zo kunnen we u regelmatig informeren over onze acties. Baarnse Feniks houdt van goed doordachte en tegelijkertijd korte en bondige acties, die snel resultaat laten zien. Zo gaan we de nieuwsbrief ook vormgeven.

Komende dagen worden de posters en flyers verspreid, hierdoor verwachten we nog meer effect via de website. Verder zullen we actiever worden op Facebook en Twitter.

We willen met zoveel mogelijk ondertekenaars van de petitie en sponsoren aantonen dat zeer vele Baarnaars een bijdrage willen leveren aan een cultuurhuis in een levendig centrum van Baarn. Zoals de situatie nu is, dreigt het centrum dood te bloeden, dat willen we echt voorkomen.

Uiteindelijk moet de gemeenteraad dan het dappere besluit nemen om dit doel te omarmen.

Daarom vragen wij u om ook uw vrienden, buren en kennissen te motiveren om de acties van Baarnse Feniks te ondersteunen door de petitie op de website te ondertekenen. Alleen met veel steun kan Baarnse Feniks haar doelstelling bereiken!

Scenario’s voor cultuurhuis

Om meer inzicht te krijgen in de multifunctionele mogelijkheden van een cultuurhuis stellen we ons voor om een aantal scenario’s uit te werken, gebaseerd op verschillende invullingen en organisatievormen. Het ideale cultuurhuis ziet er vast anders uit dan de combinatie van huidige Speeldoos, bibliotheek en volksuniversiteit. Daarover willen we, met betrokken en creatieve mensen samen gaan brainstormen. We verwachten in de loop van december daarvoor een bijeenkomst te kunnen organiseren. Over dit “scenario-atelier” zullen we u tijdig via de nieuwsbrief en website, maar ook via de lokale en regionale media informeren.

Geluiden uit de gemeente

Op de informatiebijeenkomst van de gemeente, dinsdagavond 12 augustus, waren ongeveer 100 belangstellenden aanwezig. Het overgrote deel van de vragen betrof autoverkeer en parkeren. Baarnse Feniks zal ook hiermee aan de slag gaan, afstanden in Baarn zijn tenslotte letterlijk en figuurlijk op verschillende manieren te overbruggen.

Het hart van Baarn moet, als een Feniks uit de as herrijzen!!
facebook twitter