Bekijk deze e-mail in uw browser
Baarnse Feniks
20191230_154809

Waarschijnlijk uitstel van besluit over het cultuurhuis

Het lijkt erop dat de gemeenteraad aanstaande woensdag 29 januari nog geen besluit gaat nemen over het cultuurhuis op de Brink. Naar verwachting besluit de gemeenteraad tot uitstel van het besluit voor een cultuurhuis. Er wordt dan onderzoekstijd gecreëerd om zowel programmatisch als financieel het plan goed op orde en inzichtelijk te krijgen.

Wij begrijpen dat besluit zeker. We zullen de komende periode ook zelf nader onderzoek gaan doen naar en betrokken zijn bij onderzoeken naar de gewenste en mogelijke invulling van een cultuurhuis, Hoofdstraat 1 en een levendig centrum.
Steunbetuigingen en sponsorbijdragen zijn nog steeds welkom, want ‘de klus’ is nog niet geklaard!!

Baarnse Feniks onderzoekt cultuurhuizen

Welke kenmerken en functies hebben succesvolle cultuurhuizen en wat zijn de oorzaken voor minder geslaagde oplossingen? Hoe worden de succesfactoren gemeten en gevolgd?

Om hier een goed beeld van te krijgen bezoeken wij cultuurhuizen en maken we aan de hand van een vragenlijst een inventarisatie.
Met de resultaten hopen we op korte termijn het inzicht in de positieve mogelijkheden van een cultuurhuis te vergroten. Uiteraard met het doel het Baarnse cultuurhuis zo in te vullen dat zoveel mogelijk Baarnaars er gebruik van zullen maken en dat we er met zijn allen trots op kunnen zijn.
Geemaillerd-logo

Een bijzondere cadeau

Onze penningmeester Marijke Mensink ontving onlangs een bijzonder cadeau, namelijk een geëmailleerd logo van de Baarnse Feniks.

Mogelijkheden voor Crowdfunding

We denken als stichting na over mogelijke crowdfunding voor een toekomstig cultuurhuis. Maar eerst willen we meer duidelijkheid over de planopzet en de haalbaarheid van het cultuurhuis.

Vervolgens zal er in eigen gelederen gevraagd worden naar adviezen en deskundigheid omtrent de opties, mogelijkheden en risico’s van een dergelijk traject. Wordt vervolgd dus.
custom custom